فاز نهایی پروژه سیستم چسب زن

واحد مهندسی شرکت فیدار فرزانگان پارس ، در حال اجرای فاز نهایی پروژه طراحی و ساخت سیستم چسب زن می باشد.

درباره شرکت