طراحی و ساخت بوستر فشار تا 7000 bar

واحد تحقیق و توسعه شرکت فیدار فرزانگان پارس ، برای اولین بار در ایران ، موفق به طراحی و ساخت بوستر فشار (Intensifier) تا فشار 7000 bar گردید. نام تجاری این محصول "بوستر فپکو 7000" می باشد.

درباره شرکت