طراحی و ساخت انواع مخزن (هاپر)

شرکت فیدار فرزانگان پارس قادر به طراحی و ساخت انواع مخازن خاص (تحت خلاء و معمولی) در ابعاد از 50 لیتر تا 100,000 لیتر می باشد.

این مخازن (هاپرها) در دو نوع مختلف متحرک و ثابت ساخته می شوند و جهت ذخیره سازی و حمل انواع مواد در صنایع مختلف همچون صنایع شیمیایی ، صنایع نفتی و پتروشیمی و صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند. ایجاد خلاء تا 0.85 bar جزء قابلیتهای این مخازن می باشد.

 

درباره شرکت