طراحی و مهندسی ماشین آلات صنعتی

بخش طراحی و مهندسی فیدار فرزانگان پارس با بهره گیری از دانش و نیروی مهندسان جوان و خلاق در راستای ارائه طرح های نوآورانه و کارآمد و خدمت رسانی به صنعت این کشور گام بر می دارد.


روند کار این گروه بشرح زیر است:
1.    دریافت درخواست مشتری
2.    بررسی و تحلیل آن از نقطه نظرهای متفاوت
3.    طراحی اولیه با استفاده از دانش و تجارب فنی گروه با بکارگیری نرم افزارهای تخصصی و استانداردهای فنی
4.    بازبینی طرح اولیه و اعمال تغییرات لازم در جهت بهینه سازی طرح و تأیید فنی نهایی
5.    تهیه نقشه های فنی طرح توسط نرم افزارهای مربوطه
6.    ارسال نقشه ها جهت ساخت به کارگاه تولیدی شرکت
7.    بهینه سازی طرح و نقشه ها بر اساس نکات و بازخوردهای مطرح شده طی فرآیند ساخت
8.    انجام تست های فنی لازم روی محصول ساخته شده بر اساس استانداردها و نیازمندیهای مشتری
9.    عیب یابی و بهینه سازی بر اساس نتایج تستهای انجام شده
10.    تحویل محصول به مشتری

 

درباره شرکت