دستگاه تست نیرو پنوماتیک PNB

دستگاه تست فشار پنوماتیک PNB قابلیت بسیار بالائی در اعمال نیروی عمودی وقرائت میزان جابجائی بر حسب نیرو را دارد. از این دستگاه درصنایع مختلف بخصوص درصنعت ساخت جکهای گازی برای تست نیروی جکها وصنعت تولید مجموعه های لاستیکی و عموماً هرجائی که نیاز به اندازه گیری میزان جابجائی بر حسب نیرو باشد استفاده میشود .
بنا به سفارش میتوان از این دستگاه، هم در حالت فشار و هم در حالت کشش استفاده کرد. قابلیت ترسیم نمودار جابجائی بر حسب نیرو در نرم افزار مخصوص به این دستگاه و کنترل دستگاه توسط اپراتور با نرم افزار مربوطه و ذخیره کردن نمودارها و چاپ هر یک از نمودارها جزء قابلیتهای این دستگاه میباشد.

مشخصات فنی:

دامنه نیروئی : 1/0 - 250kg
دامنه جابجائی : 05/0 - 250mm
دقت قرائت نیرو : %05/0 Max
دقت قرائت جابجائی : 025/0mm
حداقل و حداکثر فشار کاری : 0/1 – 6 Bar
ولتاژدستگاه : 220 ولت
وزن دستگاه : 5/47kg
ابعاد ماکزیمم : 350*550*1000
سیستم کنترل: PNB-PC

درباره شرکت