دستگاه تست ضربه

این دستگاه برای انجام تست ضربه بر روی نمونه هم به صورت دستی و هم اتوماتیک طراحی شده است ، در حالت دستی کاربر می تواند با تنظیم ارتفاع در نمایشگر با استفاده از کلید مگنت وزنه را جذب و با قرار دادن وزنه در ارتفاع مورد نظر آن را بر روی نمونه با آزاد کردن کلید رها کند که در این روش تنها یک ضربه به نمونه وارد می شود . در روش اتوماتیک پس از تنظیم ارتفاع تعداد ضربات مورد نظر تعریف و سپس استارت می نمائیم . در این حالت دستگاه به صورت اتوماتیک ضربات تعریف شده را وارد و پس از اتمام کار سیکل را متوقف می کند .

 

درباره شرکت