بوستر فشار جهت تست مخازن و لوله ها در فشار بالا

این دستگاه قابلیت تست و آزمایش قطعاتی که آزمایش تست فشار برای آنها الزامیست را دارا میباشد. همچنین دارای سیستم هیدورولیک و یک intensifier بوده که فشار 150 بار را از 400 تا 3000 بار ارتقا میدهد.

علاوه بر این، از سیستم کنترل و فرمان برخوردار بوده که قابلیت برنامه ریزی را دارا میباشد و همچنین مجهز به سیستم ایجاد ارتعاش بوده که در دو حالت استاتیک و دینامیک میتوان قطعه مورد نظر را مورد پایش قرار داد.

 

درباره شرکت